Dong Phuong Restaurant
 
Egg Rolls (2) | Chả Giò                                                            
Spring Rolls (2) | Gỏi Cuón
Vietnamese Crepes with Shrimp & Pork | Bánh Xèo
Soft Rice Noodle Crepes with Assorted Meats | Bánh Ươt Thập Cẩm

Menu

Hours:

 1. Mon,Wed-Sun    9am - 4pm

 2. Closed Tuesday


Address:

14207 Chef Menteur Hwy

New Orleans, LA  70129

 1. (504)254-0296Click Here for Daily

LUNCH SPECIALS

$4.00
$4.00
$8.50
$8.00$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$8.00
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75$10.00
$10.00
$10.00
$11.95$7.75
$7.75
$8.25
$8.00$7.75
$7.75
$8.25
$7.75
$8.25
$7.75
$8.25
$8.25
$8.25
$8.25
$9.90
$12.00
$12.95

$8.00
$7.75
$7.75
$7.75
$7.75
$8.00
$7.75
$7.75
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$9.00
$9.00
$9.00
$9.00
$9.00
$9.95
$9 (S) $12 (L)
$ 9 (S) $12 (L)
$10 (S) $13 (L)$7.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00
$8.00$15.00
$15.00$15.00
$15.00
$15.00
$15.00$15.00
$15.00
Bubble Teas
$4.75
Avocado | Bơ
Litchi | Vải
Banana | Chuối
Pineapple | Dứa
Honeydew | Dưa Ngọt
Taro | Khoai Môn
Mango | Xoài
Soursop | Mãng Cầu
Jackfruit | Mít
Passion Fruit | Chanh Dây
Cappuccino | Cà Phê Sữa Ý
Coffee | Cà Phê Sữa
Thai Tea | Trà Thái
Green Tea | Trá Xanh
Strawberry | Dâu
Peach | Đào
Green Apple | Táo Xanh
Coconut | Dừa
Red Bean | Đậu Đỏ
Papaya | Đu Đủ
Mung Bean | Đậu Xanh
Watermelon | Dưa Hấu


Appetizers | Khai Vi
Grilled Pork | Bún Thịt Nướng
Grilled Pork & Egg Rolls | Bún Thịt Nướng Chả Giò
Egg Rolls | Bún Chả Giò
Grilled Chicken | Bún Gà Nướng
Grilled Chicken & Egg Rolls | Bún Gà Nướng Chả Giò
Grilled Beef | Bún Bò Nướng
Lemon Grass Beef | Bún Bò Xào
Grilled Shrimp | Bún Tôm Nướng
Shrimp Wrapped with Sugarcane & Grilled Pork | Bún Chạo Tôm, Thịt Nướng
Roasted Pork Sausage & Grape Leaf Beef | Bún Nem Nương, Bò Lá Lốt
Roasted Pork Sausage & Shrimp Wrapped with Sugarcane | Bún Nem Nướng Chạo Tôm
Grilled Shrimp & Pork | Bún Tôm Nướng, Thịt Nướng
Vermicelli Bowls | Bún
Grilled Pork or Grilled Chicken | Bánh Hỏi Thịt Nướng Hoặc Gà Nướng
Grilled Beef | Bánh Hỏi Bò Nướng
Shrimp wrapped on Sugarcane & Grilled Pork | Bánh Hỏi Chạo Tôm, Thịt Nướng
Roasted Pork Sausage & Grape Leaf Beef | Bánh Hỏi Nem Nướng, Bò Lá Lốt
Vermicelli Pancakes | Bánh Hỏi
Spicy Hue-Style Beef Noodle Soup | Bún Bò Huế
Shrimp Paste Fish Cakes Noodle Soup | Bún Riêu
Shrimp Paste Fish Cakes & Periwinkle Noodle Soup | Bún Riêu Oc
Tapioca Noodle Soup with Ham Hocks | Bánh Canh Gio Heo Hoặc Thập Cẩm
House Special Soups | Sup Đặc Biệt
Transparent Noodle Soup with Meat & Seafood | Hủ Tiêu Dai
Transparent and Egg Noodle Soup with Meat & Seafood | Hủ Tiêu Mì
Dry Transparent or Rice Noodles with Meat & Seafood | Hủ Tiêu Kho (Dai Hoặc Mềm)
Egg Noodle Soup with Meat and Seafood | Mì Nước
Dry Egg Noodle with Meat and Seafood | Mì Kho
Egg Noodle with Mandarin Duck Soup | Mì Vịt Phá Lấu
Egg Noodle Soup with Braised Duck | Mì Vịt Tiêm
Egg Noodle Soup with Wonton, Meat & Seafood | Mì Hoành Thánh
Wonton Soup | Hoành Thánh Sup
Big Flat Rice Noodle Soup with Spicy Beef | Hủ Tiêu Satê
Fried or Steamed Egg Noodles with Meat & Seafood | Mì Xào Dòn Hoặc Mềm
Stir-fry Rice Noodle with Meat & Seafood | Hủ Tiêu Áp Chảo (Dai Hoặc Mềm)
Stir-fry Big Flat Rice Noodle with Meat & Seafood | Hủ Tiêu Tươi Áp Chảo
Noodles | Hủ Tiêu & Mì
Assorted Beef Combination | Phở Đặc Biệt 
Well-done Lean Beef | Phở Chín
Well-done Lean Beef & Meatballs | Phở Chín Bò Vien
Meatballs Only | Phở Bò Vien
Eye-Round Steak & Beef Tripe | Phở Tái Sách
Eye-Round Steak & Beef Tendon | Phở Tái Gân
Eye-Round Steak | Phở Tái 
Eye-Round Steak & Well-done Flank | Phở Tái Nạm
Phở | Rice Noodle Soup
Grilled Pork | Cơm Thịt Nướng
Grilled Pork Chops | Cơm Sườn
Grilled Chicken | Cơm Gà Nướng
Grilled Beef | Cơm Bò Nướng
Korean BBQ Short Ribs | Cơm Sườn Đại Hàn 
Grilled Pork Chops & Shredded Pork with Broken Rice | Cơm Tám Bì Sườn
Grilled Chicken & Shredded Pork with Broken Rice | Cơm Tám Gà Nướng
Grilled Beef & Shredded Pork with Broken Rice | Cơm Tám Bò Nướng
Mandarin Duck | Cơm Vịt Phá Lấu
Shaken Beef | Cơm Bò Lúc Lấc
Combination Fried Rice | Cơm Chiên Thập Cẩm
Shrimp Fried Rice | Cơm Chiên Tôm
Rice Plates | Cơm Dĩa 
Add Sunny-Side Egg | Thêm Ápla : $1.00
Combo #1: Fried Rice, Boneless Fried Chicken, Egg Roll | Gà Chiên, Chả Giò
Combo #2: Fried Rice, Chicken, Shrimp, Beef, Egg Roll | Gà, Tôm, Bò, Chả Giò
Combo #3: Fried Rice, Kung Pao Chicken, Shrimp, Egg Roll | Tôm, Gà Tàu Xì, Chả Giò
Combo #4: Fried Rice, Beef, Shrimp, Egg Roll | Tôm, Bò, Chả Giò
Combo #6: Fried Rice, Shrimp, Vegetable Stir-fry, Egg Roll | Tôm Xào, Chả Giò
Combo #7: Fried Rice, Hot Chili Beef, Chicken, Egg Roll | Bò, Gà Xào Satê, Chả Giò
Combination Plates | Cơm Sô
Szechuan Style Shrimp | Tôm Xào Tứ Xuyên
Stir-fry Shrimp with Broccoli | Tôm Xào Bông Cải
Shrimp | Tôm
Beef with Assorted Vegetables | Bò Xào Thập Cẩm
Szechuan Style Beef | Bò Xào Tứ Xuyên
Stir-fry Beef with Broccoli | Bò Xào Bông Cải
Stir-fry Beef with Tofu | Bò Xào Đậu Hũ
Beef | Bò
Chicken with Chili & Lemon Grass | Gà Xào Sã Ớt
Kung Pao Chicken | Gà Xào Kung Pao
Chicken | Gà
Add $4.25 for extra large bowl